Motorola

Annonse


Motorola kjøper Bosch

MotorolaKonvergensen i IT-bransjen skaper nye investeringer og allianser. Felles for aktørene er troen på stadig mer trådløs fremtid.

Milliarder
I følge Wall Street Journal vil Motorola vil eie 81 prosent av Spectra Point. Cisco og Bosch, som har samarbeidet allerede ett år, vil utvikle produkter i fellesskap. Selskapene har ikke oppgitt kjøpesum, men etter det Wall Street Journal erfarer ligger kjøpesummen over to milliarder kroner.

SpectraPoint med sine 178 ansatte som følger med fra Bosch, vil i først satse omgang satse på kunder i det Nord-Amerikanske kontinent, men etter hvert utvide til Europa og Asia.

Erstatter aksessnett?
LMDS, som står for lokal multipoint-distribusjon service, er en trådløs teknologi for å levere telefon og høyhastighetsdata til husstander og firmaer. Denne teknologien skal gjøre den siste meteren med kabel eller kobber, som ofte er eid av den lokale monopolisten, til husdøra overflødig.

Annonse


Selskaper som Sprint og AT&T have nylig investert milliarder i LMDS eiendom. Nettverksgigantene Nortel og Lucent har kjøpt ulike nisjeprodusenter innen LMDS for å tilby tilsvarende produkter som Motorola og Cisco nå vil levere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse