Musikk på nettet (MP3)

Annonse


MP3 kan vinne krigen

Musikk på nettet (MP3)

Bransjen har allikevel tatt mål av seg til å ha en sikker standard ferdig innen utgangen av denne måneden.

Hvis ikke risikerer man at både slaget og krigen er tapt. 30. juni står nemlig som siste frist for at utstyrsprodusentene skal kunne utvikle spillere eller programvare foran julesalget, skriver Wired News.

Store fremskritt?
Fra offisielt hold heter det at komiteen som arbeider for å utvikle et sikkert digitalt musikkformat – The Secure Digital Music Initiative (SDMI) – gjør store fremskritt. I virkelighetens verden ser tingene noe annerledes ut, ifølge Wired News.

Annonse


Plateindustrien står overfor et nærmest uløselig dilemma: På den ene siden må de utvikle et distribusjonssystem eller en standard som beskytter dem mot piratkopiering i stor stil. På den annen side må systemet være fleksibelt nok til å kunne takle flere sikre standarder og formater.

Kjemper for full kontroll?
Kanskje kan man si at SDMI, med sitt forslag om å installere en ”tidsinnstilt bombe” i all maskinvare, har gitt flere kritiske artister rett i at platebransjen utnytter, for ikke å si slavebinder og utbytter musikerne ved å ha full kontroll over distribusjonen av musikk.

Det oppnår de også ved en slik tidsinnstilt bombe. Dette er i korthet en programvare som legges inn i all maskinvare.

Til å begynne med kan maskinvaren ta alle musikkformater inklusive MP3, men på signal fra plateindustriens interesseorganisasjoner aktiveres ”bomben”. Deretter vil maskinen kun kunne spille musikkfiler som er kopiert i overensstemmelse med bransjens sikkerhetsregler mot piratkopiering.

Mister uavhengighet
Men dermed kan artistene miste sin uavhengighet. Fordelen med MP3 har jo nettopp vært at man kan distribuere sin musikk til et stort publikum uten hjelp og støtte fra plateselskapene og til langt lavere priser. Den muligheten blir sannsynligvis borte med SDMIs forslag om en tidsbombe.

Men problemene stopper ikke der for plateindustrien. Det gjenstår å utvikle en standard som alle programvare og maskinvareprodusenter kan godta.

Seierstog
Ifølge Wired News har SDMI allerede mottatt sterke protester fra dataindustrien som frykter konsekvensene i å begrense sine kunders valgfrihet. Man kan for eksempel lett se for seg boikottaksjoner mot produsenter som legger inn en slik tidsinnstilt bombe uten at forbrukeren har mulighet til å fjerne den.

Her står sterke økonomiske interesser mot hverandre. Og som sagt det haster. 30. juni er fristen for at program- og maskinvareprodusentene skal rekke julehandelen…

Det spørs derfor om ikke MP3 fortsetter sitt seierstog inn i neste årtusen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse