Annonse


IT kan gjøre jobben verre

Undersøkelsen er utført av Gallup og Institute for the Future på oppdrag fra konsulentfirmaet Pitney Bowes Inc, melder BBC News.

Svekker konsentrasjonen
Undersøkelsen tar for seg bruken av IT i Tyskland, USA og Storbritannia, og viser at en ansatt forstyrres hvert tiende minutt av telefoner, fakser eller e-postmeldninger.

Dette svekker konsentrasjonen og skaper avbrekk i arbeidet som på den måten blir mindre effektivt. Verst rammet er ansatte i Storbritannia. 38 prosent av de ”undersøkte” forteller at de blir svært forstyrret av avbrytelsene.

Overkill av informasjon
Man oversvømmes i gjennomsnitt av 171 meldinger per dag. I USA mottar en ansatt i gjennomsnitt over 200. De ansatte sier at omtrent halvparten av meldingene kommer fra folk i deres egen avdeling. Så spørs det da hva som skaper størst vanskeligheter – muntlige meldinger eller e-postmeldinger?

Annonse


Verden trenger seg mer og mer på. Den enkelte blir mer og mer tvunget til å ta kontakt med folk, som har ringt, fakset eller sendt e-postmeldinger. Dette skaper barrierer slik at folk ikke får gjort den jobben de er ansatt for å gjøre, sier Dr. Simon Moore, rådgiver for dataindustrien til BBC News.

Opplæring
Noe av problemet kan imidlertid løses ved bedre opplæring. Mye av stresset og barrierene mot å få jobben gjort handler om at medarbeiderne ikke har tilegnet seg den kunnskapen som skal til for å bruke hjelpemidlene effektivt.

En annen nyttig evne man som databruker må tilegne seg er å skille mellom viktig og uviktig informasjon. De som greier dette blir mer effektive arbeidstakere. Har de denne evnen og andre kunnskaper i bruk av datautstyr er de dessuten mer attraktive på arbeidsmarkedet, skriver BBC News.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse