Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT kan gjøre jobben verre

TELEGRAM: Ny teknologi er et hinder for at medarbeiderne i en bedrift får gjort jobben, ikke en hjelp til mer effektivt arbeid, hevdes det i en ny undersøkelse.

Undersøkelsen er utført av Gallup og Institute for the Future på oppdrag fra konsulentfirmaet Pitney Bowes Inc, melder BBC News.

Svekker konsentrasjonen
Undersøkelsen tar for seg bruken av IT i Tyskland, USA og Storbritannia, og viser at en ansatt forstyrres hvert tiende minutt av telefoner, fakser eller e-postmeldninger.

Dette svekker konsentrasjonen og skaper avbrekk i arbeidet som på den måten blir mindre effektivt. Verst rammet er ansatte i Storbritannia. 38 prosent av de ”undersøkte” forteller at de blir svært forstyrret av avbrytelsene.

Overkill av informasjon
Man oversvømmes i gjennomsnitt av 171 meldinger per dag. I USA mottar en ansatt i gjennomsnitt over 200. De ansatte sier at omtrent halvparten av meldingene kommer fra folk i deres egen avdeling. Så spørs det da hva som skaper størst vanskeligheter – muntlige meldinger eller e-postmeldinger?

Verden trenger seg mer og mer på. Den enkelte blir mer og mer tvunget til å ta kontakt med folk, som har ringt, fakset eller sendt e-postmeldinger. Dette skaper barrierer slik at folk ikke får gjort den jobben de er ansatt for å gjøre, sier Dr. Simon Moore, rådgiver for dataindustrien til BBC News.

Opplæring
Noe av problemet kan imidlertid løses ved bedre opplæring. Mye av stresset og barrierene mot å få jobben gjort handler om at medarbeiderne ikke har tilegnet seg den kunnskapen som skal til for å bruke hjelpemidlene effektivt.

En annen nyttig evne man som databruker må tilegne seg er å skille mellom viktig og uviktig informasjon. De som greier dette blir mer effektive arbeidstakere. Har de denne evnen og andre kunnskaper i bruk av datautstyr er de dessuten mer attraktive på arbeidsmarkedet, skriver BBC News.