Eu-flagg

Annonse


Bare EU kan knekke fusjon

Eu-flagg

Det ble ingen overraskelser, da det lenge har vært bred enighet mellom de største partiene for å slå sammen det to statlige teleselskapene.

Samtykker
Innstilling nr.197 fra Samferdselskomiteen lød som følger :

1 Telenor AS og Telia AB blir slått sammen til et nytt selskap i samsvar med inngått avtale.

Annonse


2 Samferdselsdepartementet får fullmakt til å skyte inn statens aksjer i Telenor AS som den norske statens andel av aksjekapitalen i det sammenslåtte selskapet av Telenor AS og Telia AB, tilsvarende 40 pst. Av aksjene i det nye selskapet.

3 Samferdselsdepartementet får fullmakt til å selge aksjer i det nye selskapet slik at den norske statens eierandel blir 33,4 pst.

Forslaget ble vedtatt mot kun SVs stemmer.

Svenske Riksdagen
Den svenske riksdagen skal behandle forslaget fra den svenske regjeringen den 14.juni, og det er ventet at flertallet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet vil støtte et likelydene forslag.

Moderaterna og Kristdemokratarna støtter også fusjonen, men er i likhet med det norske Fremskrittspartiet sterkt uenige i at den norske og svenske staten skal ha aksjemajoritet i hele 16 år.

Og EU
Europakommisjonen som skulle ha ferdigbehandlet fusjonssøknaden innen 1.juni, har blitt enig med partene om en forhandlingsperiode frem til den 15. juni.

Mye tyder på at også EU godkjenner fusjonen, men vil stille krav om at selskapet kvitter seg med flere av sine virksomheter for å unngå for stor markedsmakt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse