Nokia Future 1

Annonse


UMTS kommer for sent

Nokia Future 1

I en innstilling til Stortinget “Om enkelte regulatoriske spørsmål i telesektoren” kommer det frem at flertallet i Samferdselskomitéen mener fremdriften med utbyggingen av neste generasjon høyhastighets mobilsystem, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), går for sakte.

Passivt PT
På spørsmål om Post- og teletilsynet har vært passive i denne saken, svarer Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Arbeiderpartiet følgende:

– Myndighetene og tilsynets oppgave er å sørge for at Norge ligger i front på dette området. Da er det uheldig at vi ikke allerede er på banen. I så måte er det å oppfatte som kritikk av PT, sier Schjøtt-Pedersen til Telecom Revy.

Annonse


Dårlig fremdrift
Også Telenor mener fremdriften i UMTS er for dårlig.

– Konsesjonssøknader til UMTS burde kunne vært lagt frem i løpet av høsten. Vi har sendt et brev til departementet ved samferdselsministeren der vi ber dem om en raskere avgjørelse, sier Elisabeth Hegg Gjølme – kommunikasjonsdirektør i Telenor.

Bekymrede politikere
Flertallet i Samferdselskomitéen, som består av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti, skriver i sin innstilling at de er bekymret for at telemyndighetene i Norge neppe vil tildele lisenser for UMTS før i 2001.

Ifølge innstillingen har flertallet merket seg at myndighetene i Finland allerede har delt ut lisenser for UMTS slik at finske leverandører og operatører kan starte utvikling og innføring. At dette ikke har skjedd i Norge kan bidra til å hemme konkurransemulighetene til så vel teleindustri som teleoperatører i Norge.

Det mest alvorlige vil imidlertid være at introduksjon av nye og fremtidsrettede teletjenester over hele landet vil bli forsinket.

Full fres fra NetCom
NetCom på sin side forholder seg til det løpet som myndighetene har lagt opp til.

– Er dere klare hvis myndighetene finner ut at de skal tildele lisenser tidligere en planlagt?

– UMTS kommer, det vet vi. NetCom, som største utfordrer til Telenor på 3. generasjons mobiltelefoni, har full fres på dette området, sier systemutviklingssjef Bjørn Erik Reinseth i NetCom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse