Annonse


Politisk nei til nettselskap

Flere av de nye teleoperatørene har lenge hevdet at Telenors telenett må skilles ut i et eget selskap for å sikre reell konkurranse på telesektoren. Men bare SV og Fremskrittspartiet støtter en slik holdning.

Flertall mot
Et flertall i Samferdselskomiteen, bestående av regjeringspartiene, Høyre og Arbeiderpartiet, går mot Myrvolls forslag om skille telenettet ut i et eget selskap.

Dette flertallet hevder at det er for nær sammenheng mellom teletjenester og telenettet til at nettet kan skilles ut i et eget selskap. Dessuten hevder de at et utskilt selskap kan komme til å prioritere å bygge ut kun de mest lønnsomme byområdene med et moderne bredbånds data- og telenett.

SV vil ha Stortinget til å vedta at Telenor Nett skilles ut i eget selskap. FrP vil at Regjeringen skal fremme et forslag om å skille ut Telenors telenett. Men ingen av de to får flertall for sine forslag når de kommer opp i Stortinget 3. juni.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse