Annonse


Plikt til å levere bredbånd?

Ap og SV frykter at et fusjonert Telenor/Telia skal løpe fra sine tidligere forpliktelser og planer om å bygge ut landsdekkende teletjenester.

– Om et år kan eierstrukturen i det fusjonerte selskapet ha en helt annen sammensetning. Og vi kan ikke utøve eierstyring lengre. Dagens planer trenger ikke være like gyldige siden det nye selskapets eier kan gjøre andre forretningsmessige vurderinger, sier telepolitisk talsmann Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Ap.

Uenige om midler
Men selv om det hersker bred enighet på Stortinget om at alle husstander og virksomheter skal sikres mulighet til å ta i bruk nye muligheter til elektronisk kommunikasjon – gjennom bredbånds telenett, så er det uenighet om virkemidlene.

– Regjeringspartienes og Høyres innstilling er ren avskrift av vårt forslag – men de mangler virkemidlene: Vi vil at det skal være en leveringsplikt og at det skal være en maksprisordning, som sikrer like teletjenester til rimelige priser, sier Schjøtt-Pedersen til ITavisen.

Annonse


Skuffet
Ap er skuffet over regjeringspartiene, som i komiteinnstillingen bare ber regjeringen “vurdere former for leveringsplikt” og ikke gi et pålegg.

– Distriktene vil bli skadelidende uten en slik leveringsplikt. Jeg er skuffet over at en uttalt distriktsvennlig regjering ikke kan støtte vår forslag, sier Schjøtt-Pedersen.

– Men er du ikke redd for å skremme nye aktører fra det norske telemarkedet ved på pålegge leveringsplikt av bredbåndstjenester?

– Nei. Dette gjelder dessuten bare de med stor markedsmakt. Dessuten vil de selskapene som blir pålagt denne plikten få en unik mulighet til å utvikle et marked. Vi sier heller ikke at det skal være 100 prosent dekning av bredbånds teletjenester, men at regjeringen må avklare kapasitet og utbyggingstakt, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse