Annonse


Nortib har løsning på telesak

– Det er en rollekonflikt å være både eier og overordnet organ for Post- og teletilsynet, sier generalsekretær Bjørn Paulsen i Nortib. Organisasjonen har foreslått en endring i flere år.

Misbruk?
Nortib mener Samferdselsdepartementet har hatt en uheldig dobbeltrolle i konkurransesaker der Telenor er anklaget for å ha misbrukt sin dominerende rolle.

– Vi mener at det ikke er noe i veien for at Næringsdepartementet kunne overtatt ansvaret for det nåværende Telenor, og vi synes at når fusjonen er et faktum så bør dette uansett endres, sier Paulsen.

– Både ifølge EU-regelverk og de erfaringene vi har, mener vi at dette er en rollekonflikt, som departementet ikke kan leve med på sikt, avslutter han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse