Hopp til navigasjon Hopp til innhold

FrP vil ha staten ut av Telianor

OSLO: Staten må selge seg ut av Telianor. Dette vil sikre mulighetene for allianser og verdiutvikling av selskapet, mener Fredrik Farber i FrP.

Fremskrittspartiet

Den brede enigheten om statlig kontroll over Telianor deles ikke av alle partiene, spesielt ikke Fremskrittspartiet.

Ut av staten
Selv om stortingsrepresentant Fredrik Farber i FrP er positiv til både fusjon og dereguleringsprosessen tror han ikke at statlig eierskap vil hjelpe denne utviklingen. Farber mener det er synd at staten skal ha en eierskapsbinding på 16 år.

– Det er ingen statlig oppgave å sitte som eier, og den bør selge seg ned til ned til null, sa han fra Stortingets talerstol.

Farber mener også at rollene som eier og regulatør i Samferdselsdepartementet må skilles.

Look to Denmark
Farber mener også at en begrensning på maksimalt tre prosent for ett selskap og kun en prosent for andre teleselskaper hindrer både muligheten til å inngå allianser og utviklingen av aksjen.

Etter dereguleringen i Danmark solgte staten seg ned i løpet av kort tid i Tele Danmark til nåværende amerikanske majoritetseieren Ameritech.

Stikkord: Mobil