mikrobølgeovn med IP

Annonse


En million surfer hjemmefra

mikrobølgeovn med IP

Bunting av PC og internettabonnement kan være noe av grunnen til at stadig flere hjem er koblet opp mot nettet, da den daglige bruken ikke tar av.

Tusen hjem
546.000 husstander, eller 28 prosent av alle norske hjem har nå knyttet seg opp til nettet via modem, kabel eller ISDN. Denne trenden har vist en jevn stigning fra Gallup begynte sine undersøkelser i 1995. Ved årsskifte 1996/1996 var kun om lag 50.000 norske husstander koblet opp på world wide web.

I fjor sommer hadde tallet ennå ikke passert 400.000, og etter en liten nedtur på høsten har stigningen mot en halv million fortsatt.

Annonse


Daglige faller fra
Daglig brukere av Internett har ikke vist noen vekst siden våren 1998. Siden toppnoteringen i mars 1998 på nesten 400.000, har antallet svingt mellom tre og fire hundre tusen. Antall månedlige surfere har økt jevnt til cirka 1.3 millioner, men denne måneden har dette tallet falt marginalt tilbake.

Antall nordmenn som hver dag var logget på i mai – fortsetter å falle noe. Gallup mener at helligdager med langhelger i mai kan være noe av årsaken. til dette.

Gallup tror også at nye PC-kjøpere som nå får prakket på seg PC med Internett-tilkobling ikke vil benytte Internett i like stor grad som de som allerede har PC og som i ettertid skaffer seg internettabonnement.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse