Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Politisk Telianor-støtte

OSLO: Sent torsdag kveld ga Samferdselskomiteen sin velsignelse til fusjonen mellom Telenor og Telia. Bare SV er i mot Tormod Hermansens (bildet) fusjonsplaner.

Hermansen, T (måper)

Saken skal opp i Stortinget 3. juni, men det er lite som tyder på at det skjer særlig endringer i forslaget fram til da.

Etter det ITavisen erfarer skal Høyre være bekymret for at det er lagt begrensninger på at private eiere bare kan ha opptil tre prosent eierandel. De mener dette kan legge hindre i veien for samarbeid med andre teleselskaper.

Nei til opsjoner?
Arbeiderpartiet har reagert på forslaget om at de ansatte skal få tilbud om å kjøpe aksjer ti gunstige vilkår – såkalte opsjoner.

– Ved børsintroduksjonen vil det være knyttet betydelig usikkerhet om verdifastsettelsen av selskapet. Hvis det tildeles opsjoner til ansatte ved børsintroduksjonen kan dette derfor gi uforutsigbar og utilsiktede gevinster, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Sentrumspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet er for å tilby opsjoner.

Stikkord: Mobil