Telenordia

Annonse


Telenordia mister mobil?

Telenordia

Telenordia fikk sin lisens for å bygge ut et fjerde svensk mobilnett i 1996. Etter tre år som lisensinnehaver har selskapet ennå ikke tatt noen avgjørelse om mobilnettet skal bygges eller ikke.

– Vi diskuterer fortsatt en mobil løsning i Telenordia, men det er ennå ikke avgjort om vi skal bygge ut et eget nett eller når vi eventuelt skal gjøre det, sier informasjonssjef Elisabet Järstrand i Telenordia.

Tiden renner ut
Men tiden er i ferd med å renne ut for Telenordia. Den svenske Post & Telestyrelsen (PTS) krever at nettet skal være utbygd i desember i år, og ikke en eneste basestasjon er satt opp.

Annonse


Vilkårene for mobillisensen er at mobilnettet skal dekke alle svenske tettsteder med mer enn 50.000 innbyggere, og at dekningen skal gjelde minst halve Sveriges befolkning.

Lisensinnehavere i Sverige er Telia, Netcom, Europolitan og Telenordia.

Får ingen følger
– PTS har ingen straffesanksjoner mot operatører som ikke oppfyller lisensvilkårene. Det eneste Telenordia risikerer er å miste lisensen, sier Ann-Marie Engvall, leder for Tillstånds- och Teletillsynsavdelingen i PTS.

Ifølge Finanstidningen ville PTS gi Telenordia en rimelig tidsfrist for å komme i gang med sin utbygging. PTS har ikke vurdert hva som vil skje med Telenordias lisens om den ikke blir benyttet av selskapet. Det er i dag ingen planer om å tilby lisensen til andre operatører.

Utbygging lite trolig
Det er lite trolig at Telenordia noen gang vil benytte mobillisensen for det fjerde mobilnettet i Sverige. Etter all sannsynlighet vil de kjøpe nettkapasitet av andre aktører i markedet.

– Vi ser selvfølgelig også på andre løsninger for å kunne tilby en mobiltjenester i Sverige, blant annet via tredjepartsaksess. Vi har ellers på det nåværende tidspunkt ingen kommentar til PTSs utspill om at de vil inndra lisensen vår, sier Elisabet Järstrand.

Telenordia fakta
Telenordia ble etablert i 1995 og er eid av Telenor, Tele Danmark og British Telecom (BT).

Telenordia har bygget ut et landsdekkende digitalt telenett i Sverige og utgjør sammen med Telenor og Tele Danmark Nordens største kommunikasjonsselskap med sitt nordiske datanett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse