Bluetooth (illustrasjon)

Annonse


Startskudd for Bluetooth

Bluetooth (illustrasjon)De første Bluetooth-produktene, som er oppkalt etter danskekongen Harald Blåtann, ventes på markedet allerede i løpet av sommeren!

Rush neste år
Det er imidlertid ikke grunn til å vente noe lanseringsrush av nye produkter før på CeBIT-messen i mars neste år. Innen år 2001 ventes imidlertid åtte av ti mobiltelefoner å ha innebygd Bluetooth-funksjonalitet.

Ifølge Ericsson vil Bluetooth innen år 2002 være bygd inn i mer enn 100 millioner mobiltelefoner og i mange millioner andre kommunikasjonsprodukter. Disse omfatter alt fra hodesett og kameraer til PDAer, bærbare og stasjonære PCer, samt som en universell bro til andre nettverk.

Eget hjem
Bluetooth-teknologien har også potensiale til å bli en viktig brikke i ditt eget hjem. I fremtiden kan du for eksempel benytte mobiltelefonen som fjernkontroll til å styre lyset, varmen eller alarmsystemet, eller operere garasjeporten.

Annonse


Bluetooth-teknologien er basert på en radiolink for rask og sikker overføring av både tale og data. Den opererer i et globalt fritt tilgjengelig frekvensområde som gjør at standarden kan benyttes over hele verden. Bluetooth er altså en global spesifikasjon for trådløs kommunikasjon.

Rekkevidde
Bluetooth produkter kan kommunisere med hverandre innenfor en radius på 10 meter. Denne avstanden vil senere kunne økes til 100 meter.

Og i motsetning til infrarøde kommunikasjonsløsninger stoppes ikke Bluetooths mikrobølger av vegger. Overføringshastigheten blir en megabit per sekund, med mulighet til å øke denne til 10 megabit per sekund i senere versjoner.

Gigantene samarbeider
Utviklingen av Bluetooth startet for ett år siden som et samarbeidsprosjekt mellom de ledende telekomselskapene Ericsson og Nokia, datagigantene IBM og Toshiba og prosessorprodusenten Intel.

I dag har mer enn 650 selskaper over hele verden gitt sin tilslutning til den nye standarden. Av de store aktørene er det kun Microsoft som ikke har sluttet seg til! Det er likevel lite sannsynlig at ikke Bluetooth er integrert i kommende

Windows-versjoner
I løpet av året har blant annet sikkerhetsspørsmålene knyttet til den nye standarden blitt løst ved at en krypteringsteknologi lik den man benytter i GSM-telefonene blir bygd inn i chipene.

Bluetooth-teknologien passer da også perfekt til den nye generasjonen av raskere, lettere og rimeligere portable PC-er som nå kommer på markedet. Samtidig er det økende etterspørsel etter mobil tilgang til bedrifters datanettverk og Internett.

Automatisere
Hvordan kommuniserer så Bluetooth-produkter med hverandre? Det vil gå et par sekunder fra det gis signal om at kontakt ønskes opprettet til den er knyttet opp. Du kan da overføre data fra en bærbar PC til din stasjonære PC, eller ønske å skrive ut en faks fra din mobiltelefon til en bestemt type skriver.

Ericsson vil lansere sine første Bluetooth-produkter før årsskiftet, men det er ventet at de første produktene vil være enheter som gjør det mulig å kommunisere trådløst med blant annet eksisterende mobiltelefoner fra Ericsson.

Det vil imidlertid ikke gå lang tid før Bluetooth er integrert i produkter fra nettverksprodusenter, kameraprodusenter, programutviklere, leverandører av mobile PC-er, produsenter av forbrukerelektronikk, bilprodusenter og test- og måleutstyrsprodusenter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse