Krig illustrasjon

Annonse


IT skal samle Kosovo

Krig illustrasjonGaven skal hjelpe flyktningene å holde kontakt med hjemlandet og landsmenn over hele verden.

Lyd og video
Video- og lydmulighetene som SGI-systemene inneholder vil gi Kosovo-flyktningene adgang til nyheter og informasjon på sitt eget språk ved hjelp av interaktiv medieteknologi.

Dette skriver SGI i en pressemelding. I tillegg vil flyktningene via Internett og e-post kunne kommunisere med andre flyktningesamfunn i USA og Europa og på den måten holde kontakt med slektninger og venner.

Informasjon: En menneskerett
Administrerende direktør Mark Miller i SGI Norge A/S mener at tilgangen på objektiv og korrekt informasjon og muligheten til å kommunisere med dem man selv ønsker er noen av de viktigste menneskerettighetene i ethvert samfunn.

Annonse


SGIs bidrag vil gi kosovoalbanske flyktninger et nødvendig verktøy for å bygge opp og gjenforene deres oppsplittede samfunn.

Miller opplyser også at hjelpen koordineres av U.S. Information Agency, som er en uavhengig fløy av det amerikanske Utenriksdepartementet.

– USIA vil plassere ut utstyret i flyktningeleire som de har adgang til slik at flyktningene kan få hjelp til å bruke dette til å komme i kontakt med sine nærmeste, sier Miller. Han legger til at dersom man er tilkoblet Internett vil man for eksempel kunne logge seg på fra Norge og gi informasjon til databasen som bygges opp, eller lete etter slekt og venner i navnene som allerede er å finne der.

Multimediadatabase
– Etter hvert er det meningen at man skal bygge opp en multimediadatabase av navn, adresser, og for eksempel intervjuer som dokumenterer kulturen og folks personlige opplevelser i når de ble drevet på flukt osv. Slik kan multimediadatabasen brukes også til dokumentasjon hvis man noen gang kommer så langt som til etterforskning av krigsforbrytelser, sier Miller videre.

Han forteller at ideen er bygget opp etter modell av filmregissøren Steven Spielbergs database ”Survivors of Shoa” som dokumenterer jødeforfølgelsene under nazismen.

SGI hjelper flyktningene med Silicon Graphics 32 arbeidsstasjoner, SGI Origin 200 tjenere og SGI MediaBase programvare.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse