IT i vekst

Annonse


Rekordhøy bruk av nett

IT i vekstTotalt har 1.726.000 mennesker over 13 år tilgang til Internett i Norge. Likevel kan det ut som om veksten i bruken av Internett er i ferd med å stagnere, eller flate ut.

Økning
Siden i april i fjor har det vært en total økning på 294.000 brukere, men bare 33.000 av dem har kommet til siden november 1998, altså i løpet av siste halvår.

For øvrig er det få overraskelser i tallene for internettbruken i april. Tidligere tendenser bekreftes, men endringene er små. For eksempel øker bruken blant folk med høy utdannelse med et par prosent (fra 51 til 53), mens den kun øker med en prosent blant folk med lite eller middels høy utdanning.

Øker mest
Det er i aldersgruppa 20 til 39 år at økningen i bruk av Internett har vært størst i april, fra 46 til 50 prosent.Fremdeles er det slik at det er flest menn som logger seg opp på nettet. 61 prosent av brukerne er menn, 39 prosent kvinner. Bruken blant menn øker også. Nær halvparten (46 prosent) av alle norske menn brukte Internett i april, mot kun en fjerdedel (26 prosent) av kvinnene.

Annonse


Krig gir økning
Krigen i Kosovo kan dessuten ha hatt betydning for nordmenns bruk av Internett. Den månedlige bruken økte nemlig fra 1.248.000 til 1.295.000 surfere og det er etter Norsk Gallups mening nyhetsformidlingen som har kapret disse ekstra brukerne.

Den daglige bruken holdt seg imidlertid stabil på 361.000 brukere, hvilket er samme tall som for mars. Dette utgjør 21 prosent av alle dem som har tilgang til nettet. For øvrig er endringene svært små og innenfor feilmarginene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse