Annonse


Fornebu kostbar for Bærum

Et forsiktig anslag tilsier at kommunen taper 100 millioner kroner hvert år flyplassområdet står ubrukt, hevder Newswire i en pressemelding skrevet for IT Fornebu.

– Må ha handlekraft
– Det viktigste nå er at Stortinget gir oppdraget til en utbygger som har økonomi og handlekraft nok til å realisere Fornebu-visjonen etter kommunens målsetninger, sier Bærums ordfører til Newswire.

Han vil starte etterbruken av den nedlagte flyplassen raskest mulig. Bærum kommunestyre vedtok allerede i 1994 at de ønsket et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

Somlet et år
– Vi har alt somlet bort et år, og kommunen taper store summer hver dag. Dessverre har spørsmålet om hvem som skal få oppdraget fått en parlamentarisk slagside, og da går tiden fort fra oss, sier Reinsfelt.

Annonse


Han minner om at hele det tidligere flyplassområdet utgjør 3500 dekar, mens selve IT-senteret bare vil beslaglegge mellom 270 og 500 dekar.

Tilpasset Bærum
– Vår plan er basert på Bærum kommunes delplan og Stortingets forutsetninger. Disse er ikke i samsvar med departementets kravspesifikajson. Det har vi vist i vår søknad, sier sekretariatsleder i IT Fornebu, Per Morten Vigtel.

– Vi legger oss ikke opp i hvor mange dekar som må til for å realisere IT-senteret, bare det blir gjort, sier Reinsfelt.

Ifølge Vigtel er IT Fornebu klare til å åpne deler av terminalbygningen for midlertidig bruk fem måneder etter et eventuelt tilslag.

– Vi har investorene i ryggen, og er klare til å sette i gang. Når det gjelder selve planleggingen på området må vi selvfølgelig gjennom vanlig behandling i Bærum kommune. Men vi har kommet så langt i planleggingen at dette ikke burde ta lang tid. Etter vår plan skal alt stå ferdig i år 2010, sier han.

Støvsugereffekt
Vigtel mener det er svært viktig å komme i gang fort. Både fordi staten, kommunen og investorene taper penger for hver dag som går uten aktivitet, og fordi det arbeides med liknende IT-prosjekt andre steder.

– Det som vil påvirke Norge mest er kunnskapsparken som er i ferd med å bygges opp i Øresund. Den kan gi en støvsugereffekt ut fra Norge hvis vi ikke gjøre noe, sier Vigtel.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse