Hermansen surfer

Annonse


Laber ISDN-surf

Hermansen surfer

ISDN var en gang omtalt som “de nye telelinjene” som skulle få databruken til å øke. Men nå er det datasiden, eller rettere sagt – Internett, som prøver å trekke opp ISDN-bruken.

Bølgen utsettes?
Den store ISDN-bølgen lar vente på seg. Telenor har solgt 139.000 nye ISDN-linjer siden nyttår. Det representerer en økning på i underkant av 20 prosent – minst fem prosent lavere en forventet ifølge kilder i Telenor.

Dermed har teleoperatørene de ni neste månedene på å skape den lenge varslede ISDN-bølgen. Men bransjen er optimister.

Annonse


– Internettbrukerne begynner å føle behovet for økt hastighet for å kunne utnytte nettet. Derfor er det nok rimelig å si at det er bruken av Internett som er med på å dra veksten av ISDN, sier informasjonsdirektør Arne Cartridge i Telenor Nextel.

Tele2 og Telia
Teleoperatørene Tele2 og Telia Norge kan også bekrefte at internettbruken er drakraften for ISDN.

– Internett er med på å dra opp behovet for økt kapasitet via oppringte linjer. Vi har en stor del av kundene med vanlige telefonmodem (V.90 eller 56 Kbps). Men vi forventer at mye av nysalget ligger på ISDN, sier markedsdirektør Håkon Klæboe i Tele2.

– Det er en trend at stadig flere bruker ISDN som oppringt tjeneste til Internett. Vi har satt et større fokus på ISDN, og ser et stort potensiale her for internettbruken, sier Tove Paulsen i Telias Norges markedsavdeling.

ISDN vokser sakte
Hos Telenor Nextel ble det rundt årsskiftet flere som koblet seg opp mot Internett med ISDN enn de som gjorde det via vanlige telefonlinjer. Og etter de tre første månedene skjer om lag 55 prosent nettsurfingen hos Nextel via ISDN.

– Det vi også ser; er at internettbrukerne med ISDN-oppkopling bruker nettet noe hyppigere enn det som til nå har vært vanlig. Men de er oppkoplet noe kortere tid hver gang, sier Cartridge.

Mindre enn forventet
Telenor oppgir å ha om lag 155.000 bedrifter og 225.000 private kunder som bruker ISDN. Antall bedriftskunder er noe mer usikkert enn antall private kunder, der veksten for sistnevnte området har vært om lag 50.000 – eller nesten 29 prosent.

Men selv om veksten har vært god, rent tallmessig, så skal det etter det ITavisen erfarer være noe under det Telenor selv har forventet. Målet skal være 250.000 nye ISDN-kunder i år.

Antall linjer
De fleste private kunder har to linjer hver, mens bedriftene kan ha flere titalls linjer hver.

Etter de tre første månedene økte antall linjer i bedriftsmarkedet fra 417.000 til 470.000. Hvis man regner to linjer per privatkunde har, grovt regnet antall private linjer økt med mellom 90.000 og 100.000 siden nyttår til om lag 450.000 linjer per i dag. Totalt antall ISDN-linjer er således på om lag 900.000.

– Trenden er at antall ISDN-linjer øker mer enn antall analoge telefonlinjer. Mange private går fra en analog linje til to digitale ISDN-linjer. Dette er jo et viktig argument for familier med flere samtidige telefon- og Internett-brukere, sier informasjonsdirektør Jan Kristensen i Telenor Bedrift.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse