E-handel (tegning)

Annonse


EU skjerper e-handel

E-handel (tegning)

Europaparlamentet har vedtatt et nytt lovverk som skal regulere handelen på nett. Men det må godkjennes av medlemsstatene før de eventuelt trer i kraft.

Større ansvar
Lovene innebærer større ansvar for nettleverandørene (ISP). Blant annet vil dette gjelde ved krenking av åndsverksrettigheter.

Derimot falt forslaget om at nettleverandørene skulle være pliktige til å oppbevare logger for å oppspore og identifisere personer som hadde lagt ut ulovlig innhold på nettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse