Skjeie, Bjørn Ove

Annonse


Nera skuffer ikke børsen

Skjeie, Bjørn OveDriftsinntektene for første kvartal utgjorde 713 millioner kroner. En nedgang på 60 millioner kroner, eller åtte prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I pluss
Resultatet før skatt for årets tre første måneder var 27,1 millioner kroner, mot minus 19,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsmarginen utgjorde 4,6 prosent.

– En reduksjon i salgs- og administrasjonskostnadene med 25 prosent medvirker til den gustige økonomiske utviklingen i første kvartal, sier adm. direktør Bjørn Ove Skjeie i en pressemelding.

God ordreinngang
God vekst i ordretilgangen bidrar til at selskapet nå ser lysere på framtiden enn på lenge. Selskapet kunne i årets tre første måneder underskrive nye avtaler til en samlet verdi på 809 millioner kroner. En vekst på 113 millioner kroner, eller 16 prosent sammenlignet med fjoråret.

Både transmisjonsnett og satellitt kan vise til en vekst i ordretilgangen på over 20 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse