Standahl, NY

Annonse


Ark og UMI får samme eier

Standahl, NY

Nøtterøy-selskapet UMI med 28 ansatte presenterte i fjor det beste resultatet i selskapets 29-årige historie. Selskapet fikk et resultat på 7,1 millioner kroner av en omsetning på 85,2 millioner kroner. Selskapet ble kåret til Årets nettverksleverandør 1998 i Telecom Revy.

Personalreduksjoner
Like lystig er ikke situasjonen for Ark som i 1997 hadde en omsetning på 2,4 milliarder kroner og om lag 1.150 ansatte. Etter integrasjonen av Ark-selskapet Lantec inn i Ark Cinet, har Ark satt i gang en rekke kostnadsreduserende tiltak som også innbefatter reduksjon av antall ansatte og besparelser på om lag 80 millioner kroner på årsbasis.

Om lag 40 fast ansatte medarbeidere vil bli direkte berørt av personalreduksjonene. Konsernet forventer å kunne tilby 15 av disse arbeid i konsernets øvrige divisjoner.

Annonse


Nedlegger kontor
Utover dette vil om lag 60 årsverk bli redusert gjennom oppsigelse av diverse vikarer og konsulentavtaler. Konsernet vil sentralisere ytterligere enkelte regioner og nedlegge Ark Cinets kontor i Drammen samt slå sammen kontorene i Arendal og Kristiansand til ett kontor i Grimstad.

Ifølge ARK vil tiltakene være gjennomført i løpet av 2. kvartal 1999.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse