Annonse


Ny strid om Datatilsynet

– Når Stortinget behandler årsmeldingen for 1997 i 1999, mister Stortinget mye av aktualiteten av årsmeldingen, heter det i Justiskomiteens kommentar.

Viktig med debatt
En ny lov om personvern vil bli behandlet av Stortinget i juni.

– Det er derfor viktig med en oppdatert debatt om Datatilsynet, mener Justiskomiteen.

Den ber derfor departementet om å være raskere med sine merknader, og anmoder Regjeringen om å fremme årsmeldingen for 1998 så raskt som mulig, slik at denne kan behandles i inneværende år.

Annonse


Strid innad
En sak som trolig har forsinket saksgangen er striden mellom direktør Georg Apenes i Datatilsynet og styret. Dette endte med at styret fratrådte, og et nytt ble oppnevnt.

Konflikten hadde utgangspunkt i spørsmålet om styrets ansvar for virksomheten. Styret ville også behandle administrative saker.

Striden endte med en midlertidig seier for tilsynets direktør i påvente av at Stortinget senere skal behandle spørsmålet om hvordan tilsynet skal organiseres. Dette avgjøres trolig senere i år.

Ikke enighet
Det ble ikke oppnådd enighet mellom styret og administrasjonen, og Datatilsynets styremedlemmer valgte å fratre sine verv.

Departementet henstilte det nye styret om å videreføre etablert praksis i forholdet mellom styre og direktør i påvente av at Stortinget i en bredere sammenheng snart vil behandle spørsmålet om organiseringen av Datatilsynet.

Utfordringer
I innstillingen kritiseres departementet videre:

– Komiteen vil understreke betydningen av Stortingets behandling av Datatilsynets årsmelding. Denne behandlingen gir Stortinget en anledning til å se de personvernsrettslige utfordringene vi står overfor i en større sammenheng. Med tanke på den forestående lovrevisjonen på dette området, må en slik behandling sikres også for fremtiden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse