Annonse


Hjemme-PC til skoleetaten

En komplett hjemme-PC pakke med Internett-tilgang og topp moderne opplæringsprogrammer ligger i den avtalen som skoleetaten har inngått med Telenor.

Avtalen inneholder en kraftig IBM multimedia-PC, ISDN, opplæringspakke via selvstudie eller felleskurs, tre års brukerstøtte på kveld og i helger, og tre års internettabonnement. Levering av utstyret starter i juni. Lærere vil også få med pedagogisk programvare som brukes i Osloskolen.

Ny læring
– Vi ser meget positivt på tilbudet. Selv om opplæring fortsatt skal skje i arbeidstiden vil hjemme-PC åpne for en ny og i mange tilfeller hensiktsmessig læringsarena, sier Anette Nielsen i Lærerforbundet i en pressemelding fra Telenor.

– IT er et satsningsområde for Osloskolen i 1999. Et tilbud om hjemme-PC for de ansatte vil derfor være et flott supplement til den kompetanseheving som allerede foregår i Skoleetaten, sier skolesjef Ragnvald Thilesen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse