Penger pil opp

Annonse


Nett-Norge holder tritt

Penger pil opp

Til tross for sterk vekst i både bruk og annonsering i 1997, er det lite som tyder på at veksten er i ferd me å flate ut.

Solid julesalg
Undersøkelsen, som ble administrert av PricewaterhouseCoopers, viser at inntekter for fjerde kvartal vokste med 34 prosent.

Den største veksten kom fra finans, noe som legger beslag på en femtedel av all annonsering. Ifølge Wall Street Journal er dette en dobling i markedsandel fra 1997.

Annonse


Norge følger
Selv om beløpene i lille Norge er langt mindre, vokser vi like raskt som i USA. I 1998 ble det omsatt for omtrent 70 millioner, noe som er en klar dobling fra fjoråret. Lite tyder på at markedet dabber av i år.

De tre største aktørene – SOL, Nettavisen og DoubleClick – ligger an til en omsetning på mellom 80 og 90 millioner, der SOL står for nesten halvparten – omtrent 40 millioner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse