Annonse


Motorola på mobiltoppen

Finske Nokia har måttet vike fra toppen til andreplass. Svenske Ericsson er taperen. Tyske Bosch og Siemens er sterkeste utfordrerne.

Ubestridt leder
Motorola er for første gang siden 1995 ubestridt markedsleder på salg av mobiltelefoner i Norge. Nokia er distansert, men allikevel den eneste konkurrenten som er i nærheten av Motorola.

Ericsson har hatt en formidabel svikt i salget i 1. kvartal og er under 10 prosent markedsandel. De tyske merkene Bosch og Siemens har hatt kraftig vekst.

Det ble solgt 394.000 mobiltelefoner i første kvartal. På årsbasis ligger det an til et salg på 1,5 millioner telefoner.

Annonse


Tobånds telefoner
Markedet dreier nå mot salg av flere tobånds mobiltelefoner (dual band). Dette er noe av årsaken til jordskjelvet i fordelingen av markedet mellom de ulike merkene i Norge. Det selges nå betydelig mer tobånds telefoner enn ettbånds (singel band) her til lands.

I dette markedet kan det se ut til at Nokia var svakt posisjonert i første kvartal. Finnene hadde i mars bare omlag fire prosent av tobåndssalget.

Håper på nye produkter
Motorola hadde riktige produkter til riktig tid og ble foretrukket i påskekampanjene. For Ericsson er ikke problemet mangelen på tobånds telefoner, men selskapet har ikke klart å få på markedet nye modeller hurtig nok. De her også forholdsvis store og lite brukervennlige telefoner sett i forhold til konkurrentene.

For en leverandør som Ericsson, med over 30 prosent markedsandel i de tre første kvartalene i fjor, er tilbakegangen smertelig. Deres håp er at nye produkter ut over våren skal rette på utviklingen.

Årssalget
Leverandørenes og operatørenes prognoser over salget i år varierer mellom 0,8 millioner og 1,6 millioner. ITavisens anslag er på 1,5 millioner telefoner i Norge.

Det er tre store salgsperioder på mobilmarkedet: påske, sommer og jul. Erfaringsmessig ligger sommersalget på topp, mens jul og påske ligger noe under.

Venter på WAP
I vår prognose har vi også tatt hensyn til at markedet for avanserte WAP-telefoner ventelig vil øke betydelig ut over høsten på grunn av at det da blir større hastigheter for dataoverføring i mobilnettene.

Dessuten teller det faktum at en rekke leverandører ut over våren kommer med mange nye spennende produkter. Det gjelder for eksempel både Ericsson og Nokia.

Tre klasser
I første kvartal deler leverandørene seg skarpt i tre klasser: Motorola og Nokia på topp. Siemens, Bosch og Ericsson befinner seg i en mellomklasse.

Panasonic, Philips, Alcatel, Bang Olufsen, Sony med flere opptrer i en klar bunnklasse – med etter vårt anslag en samlet markedsandel på bare tre prosent. Og her hadde spesielt Panasonic en meget kraftig tilbakegang i første kvartal.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse