Steinmobil

Annonse


Mobiltelefon i stein

Steinmobil

Jon Gundersen bruker den sjeldne bergarten Groruditt som kun finnes i Lillomarka og Maridalen.

Utallige tilnærmingsmåter
Ved å sette typiske redskaper fra hver sin tidsalder opp mot hverandre – steinøksen fra steinalder og tidlig bronsealder, og mobiltelefoner fra de siste to tiårene – skaper Gundersen en sammensetning som det finnes et utall av tilnærmingsmåter til.

– Det kan være følelsesmessige så vel som vitenskapsteoretiske tilnærmingsmåter. Det kan handle om estetikk og funksjonalitet, og det kan dreie seg om å se den ene tidsepoken i lys av den andre, sier Gundersen.

Annonse


Ingen kopier
Fremstillingen av både steinøksen og mobiltelefonene tar utgangspunkt i utviklingshistorien til begge redskapene. Det dreier seg om utviklingen fra steinklumper til fint slepne stridsøkser – fra digre ”bærbare” mobilkolosser til dagens elegante telefoner fra Ericsson og Nokia.

– Ingen av telefonene er direkte kopier, sier Gundersen, men jeg har latt meg inspirere av mengdevis av reklamemateriell for mobiltelefoner.

Parvise motsetninger
Med parsammensetningen mobiltelefon/steinøks makter faktisk Gundersen det kunststykket å virvle opp en rekke assosiasjoner. Han skaper spenning og kommunikasjon mellom nåtid og historie, perspektiver på tid og utvikling og ikke minst klarer han å vise hvor sårbare vi er med vår tids teknologiavhengighet.

Gundersen har brukt 2 år på å jobbe frem dette prosjektet. Han understreker at Groruditten har egenskaper som gjør den velegnet til denne typen arbeider.

– Steinen er hard og massiv slik at det er mulig å forme spisse egger eller mobilantenner uten at den sprekker, sier han.

Til salgs
Utstillingen i Kunstnerforbundet teller 146 gjenstander som alle er til salgs. Den varer til 23 mai. Vi, for vår del, håper at Telenor og NetCom og ikke minst Telemuseet kjenner sin besøkelsestid.

Kunstnerforbundet er åpent fra 10.00 til 17.00 på hverdager. Lørdag fra 11.00 til 16.00 og søndag fra 12.00 til 16.00. Mandag er stengt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse