Krig illustrasjon

Annonse


Krigen stenger nettet?

Krig illustrasjonDette melder avisen Klassekampen – som i en sterkt kritisk artikkel hevder dette er brudd på ytringsfriheten.

Avisen intervjuer NRK-journalisten Fritz Nilsen, som mener at det ensrettete og manipulerende serbiske medieapparatet ikke unnskylder en utestengning fra nettet.

Flere norske medier har benyttet seg av mulighetene Internett og e-post har gitt for å kunne gi et realistisk bilde av krigens hverdag sett med jugoslavenes egne øyne.

Ensidig info – for alle
Argumentene som brukes mot stenging av nettet er: Kuttes denne forbindelsen, kuttes ikke bare våre mulighetene til opplysning og våre muligheter til å skaffe oss et nyansert bilde av krigen, man kutter også stemmene til dem som utgjør en siste rest av opposisjon i Serbia.

– Motstand og mobilisering mot regimet vil ikke bli enklere dersom internettforbindelsen kuttes, sier leder i Norsk Journalistlag, Olav Njaastad til Klassekampen.

– Resultatet av et internettkutt vil være ensidighet i informasjonsstrømmen, både for folket i Jugoslavia og oss NATO-allierte, fortsetter Njaastad.

Dermed er det ikke bare jugoslavene som rammes at et ensrettet informasjonsbilde. Uten alternative kanaler råder NATO-informantene grunnen alene, og det blir vanskeligere for oss i NATO-land å se på serberne som mennesker av kjøtt og blod som også lider under krigens herjinger.

Kan nettet knebles?
Spørsmålet er imidlertid om ikke nettet vil vise seg å være svært vanskelig å kneble. En av forutsetningene bak utviklingen av nettet var å skape en informasjonskanal som skulle kunne fungere selv etter en atomkrig.

Med mobiltelefoni, satellittelefon eller ruting av trafikken via Russland i stedet for Vest-Europa, kan noe av forbindelsen opprettholdes, selv om et brudd vil få store konsekvenser for den vanlige nettbrukeren i Jugoslavia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse