Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bing blir IT-advokat

TELEGRAM: Stor etterspørsel etter juridisk hjelp i IT-spørsmål har ført til at IT-kjendisen Jon Bing (bildet) sammen med tre andre universitetsjurister har etablert et eget konsulentselskap.

rune Wikstøl

– Loven krever at vi kaller det et advokatfirma, men det er egentlig et konsulentselskap, sier Jon Bing til Dagens Næringsliv.

Sterkt fagmiljø
Bing bærer mye av ansvaret for at Norge i dag har et sterkt fagmiljø inne IT-jus, ikke minst orientert rundt Institutt for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo.

Etableringen av Bing & partners er både et resultat av den økte etterspørselen etter juridisk kompetanse knyttet til informasjonsteknologi, og et ønske fra de fire juristene om å jobbe tettere sammen.

Seks til ti timer i uken
Partnerne understreker at etableringen ikke er noe varsel om at de skal jobbe mindre for Universitetet i Oslo.

– Jeg har ikke mer enn seks til ti timer ukentlig å avse til det nystartede firmaet, sier en av partnerne, Olav Torvund, til Dagens Næringsliv.

Dekanus ved Juridisk fakultet Frederik Zimmer har ingen ting i mot etableringen så lenge selskapet ikke konkurrerer med universitets egen virksomhet eller representerer klienter direkte.