Larvin, Kristin

Annonse


Former kvinnene fremtiden?

Larvin, Kristin

De kvinnene vi har vært i kontakt med, mener at det er opp til dem selv, og at ryktene om kvinners undertrykte stilling i bransjen er sterkt overdrevet.

Må synliggjøres
Det er imidlertid et faktum at kvinner er i mindretall i bransjen og at kvinnelige ledere på mellom og topp-nivå nærmest er ikkeeksisterende. Dette hevder Kristin Susanne Karlsen som er leder for ”Jenter og IT”-prosjektet ved Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet i Trondheim.

– Statistikk over antallet kvinner i IT-bransjen finnes ikke, sier hun, og legger til at det er viktig å få synliggjort de kvinnelige lederne som finnes for å rekruttere flere kvinner til bransjen.

Annonse


– De kvinnelige datastudentene trenger kvinnelige forbilder, sier hun.

Trenger kvinner
Gjennomgangsmelodien blant kvinnene vi har snakket med er at det må flere kvinner til på utviklingssiden så vel som innenfor ledelse og systemering.

Både menn og kvinner skal bruke produktene som utvikles. Det nytter ikke at menn sitter med dette ansvaret alene. Bransjen og forretningslivet vil tape på at vi får produkter kun utviklet av menn og dermed som regel også kun for menn.

Kvinnenettverk
I Ericsson har man etablert et eget Kvinnenettverk for kvinner i lederposisjoner i bedriften.

– Det er behov for et slikt nettverk i et mannsdominert miljø, sier Iris Bente Frøyby, logistikksjef i Ericsson Norge i Asker.

Godt mottatt
Hun forteller at Kvinnenettverket har blitt svært godt mottatt i ledelsen i Ericsson, men hun understreker at dette nettverket er oppstått for å skape et forum for å synliggjøre kvinnelige lederes ressurser og måter å jobbe på.

– Mange menn måler innsatsen på jobben etter hvor mange timer man bruker på kontoret. En slik målestokk er ubrukelig for kvinner. Skal man ha kvinnelige ledere må man være villige til å legge forholdene til rette slik at også vi kan trå til og jobbe utover vanlig arbeidstid når det trengs.

Andre tiltak
Kristin Larvin driver sitt eget IT-firma – Explore-IT. Hun foreslår også at arbeidsgiverne tenker utradisjonelt og gir tilbud til kvinner som gjør kombinasjonen hjem og jobb enklere.

Larvin foreslår for eksempel at arbeidsplassen kan sørge for egne barnehaver til sine ansatte slik at kvinnene kan være sikre på at barna blir tatt hånd om hvis de for eksempel må jobbe overtid.

Ikke som menn
– Jentene må bli bedre til å kjenne sin egenverdi og bli mer selvpresenterende. Det betyr ikke at de skal bli mer mannfolk enn mennene for å nå frem i miljøet, sier Larvin.

Hun understreker også at menn og kvinner utfyller hverandre også innenfor IT-industrien og derfor må det være plass til mer enn ett kjønn. Av samme grunn er det viktig at kvinner beholder sin egenart.

Utdanning
Hvordan skal man så få kvinnene inn i IT-bransjen? Utdanning er svaret. Utdanning gir selvsikkerhet nok til å gå inn i bransjen på egne premisser og med egne forutsetninger. Men man må begynne tidlig. Jentene må stimuleres aktivt helt fra grunnskolen og ungdomsskolen slik at flere jenter velger utradisjonelle kvinneyrker.

– Det er synd hvis ikke flere kvinner velger å jobbe i denne bransjen, sier Runa Merete Garø, det er både spennende og fremtidsrettet, og kvinner bør være med på å forme fremtiden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse