Fjærvoll, Dag Jostein

Annonse


Sparer på telekrig

Fjærvoll, Dag JosteinSamferdselsministeren hevdet under et foredrag i Trondheim nylig at to tredeler av prisreduksjonen har kommet næringslivet og det offentlige til gode. Husholdningen har dermed fått en tredel av reduksjonen i telepriser.

– Blant de billigste
– Men vi på 80-tallet var blant de land som hadde de høyeste teletakstene i Europa, har Norge i løpet av 90-tallet fått blant de billigste teletjenestene. Teleprisene er for norsk næringsliv ikke lenger en ulempe, men et konkurransefortrinn, sa Fjærvoll i sitt foredrag.

Han hevdet at prisen for leide samband, mobil- og fastnett ble reduserte med omkring 575 millioner kroner i fjor. Så langt i år utgjør prisnedgangen om lag 769 millioner kroner for telebrukerene i husholdninger, næringsliv og offentlig virksomhet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse