Tegning toller

Annonse


Moms på all netthandel

Tegning tollerAlle varer som er bestilt per postordre skal det betales merverdiavgift på, uansett pris. Dette gjelder etter første mars. Det er det samme hvordan varen innføres, og det har heller ingen betydning om varen er bestilt per telefon, Internett eller brev.

– Hvordan er muligheten for å kontrollere at det svares merverdiavgift for varer som leveres over Internett?
– Når det gjelder privatpersoner er muligheten svært liten, sier Odd Arne Kristiansen, som er tolldistriktssjef i Oslo og Akershus.

Ved tollkontoret i Oslo fikk en av Telecom Revys ansatte følgende svar fra en av tollfunksjonærene da han spurte om han skal betale merverdiavgift, toll og avgifter for en musikkfil som er lastet ned fra Internett. – I praksis gjør du som du vil.

Derimot er mulighetene for kontroll større når det gjelder bedriftskunder.

– Firmaer har deklarasjonsplikt. Og vi kan ved senere kontroller gå inn på regnskapene og sjekke, svarer Kristiansen.

Tollvesenet går i noen grad inn på kommersielle hjemmesider, og ser på hvilke tilbud som finnes. Men hittil har de ikke kontrollert den elektroniske trafikken for å se om det overføres varer, eller dataprogram.

Fakta om toll/avgifter
Endret forskrift for merverdigavgift

  • Gavesendinger av verdi under kr. 500,-. Fritaket gjelder ikke alkoholholdig drikk eller tobakkvarer (herunder sigarettpapir). (§ 5 første ledd nr 1)
  • Andre sendinger av verdi under kr 200. Fritaket gjelder ikke alkoholholdig drikk, tobakkvarer (herunder sigarettpapir) eller sendinger som utgjør ledd i et postordresalg. (§ 5 første ledd nr 2)
  • Med postordresalg menes i denne forskrift salg av varer som skal sendes til kjøperen, dersom selgeren i katalog, brosjyre, annonse eller annen markedsføring har tilbudt å sende varen etter skriftlig, telefonisk eller elektronisk bestilling, og kjøperen har bestilt varen på denne måte. (merknad til § 5 første ledd nr 2)
Kilde: odin.dep.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse