Rosengren, Björn

Annonse


Svensk nei kan velte Telianor

Rosengren, Björn

Om Miljöpartiet stiller seg på siden til Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern og Moderaterna faller regjeringens forslag. Dette kan føre til at fusjonen mellom Telia og Telenor ikke kan gjennomføres uten reforhandlinger av avtalen.

Politisk strid
Sist fredag ble den svenske regjeringens proposisjon om fusjon mellom Telia og Telenor lagt frem for riksdagen. Det eneste som allerede er avklart, er at det blir politisk strid i Sverige om avtalen.

Moderaterna som i utgangspunktet er positive til en sammenslåing, sier nå nei til at den statlige kontrollen over det fusjonerte selskapet skal beholdes i 16 år.

Annonse


– Jeg kan aldri akseptere at både den norske og svenske regjeringen skal ha en avgjørende innflytelse over selskapet i så lang tid, sier Moderaternas riksdagsrepresentant, Per Westerberg til Sveriges Televisjon.

Akseptert i utgangspunktet
– I utgangspunktet så har vi akseptert at det blir en fusjon mellom Telia og Telenor, men regjeringens proposisjon har vi ennå ikke rukket å diskutere, sier næringspolitisk talsperson for Miljöpartiet, Ingjerd Saarinen, til ITavisen.

– Viser det seg at vi er uenig i den avtaleteksten som nå er fremlagt, blir vi stående sammen med resten av den borgerlige opposisjonen som heller ikke aksepterer avtalen, sier Saarinen.

Dårlig avtale
Den svenske næringsministeren Björn Rosengren kan dermed få en uventet motbør mot en fusjonsavtale som nå til tross for et utall av vanskeligheter, politiske som kulturelle, så ut til å gå i boks.

– Vi sier nå nei til hele sammenslåingen, sier Folkpartiets næringspolitiske talsmann, Eva Flyberg.

– Et fortsatt statlig eierskap i 16 år er ikke noen god løsning for et selskap som skal fungere på det internasjonale markedet, sier Flyberg.

For lenge
Også Kristdemokraternas representant i riksdagens næringskommite, Göran Hägglund, mener at det er uakseptabelt å binde et statlig eierskap i så lang tid.

Fra Centern blir det også fremholdt at de to statene ikke bør ha eierskap i så mange år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse