Joramo, Arne.gif

Annonse


Gi rom for Fornebu-boliger

Joramo, Arne.gifVi har gjentatte ganger gått inn for et IT-senter på Fornebu. Etter at Lars Sponheim la fram sitt forslag i forrige uke ser det ut til at det er dimensjoneringen av boligmassen som blir det springende punktet.

Der IT-Fornebu vil ha en enorm boligmasse i prosjektet, vil Sponheim ha noen hybler.

IT-Fornebu betyr arbeidsplasser – flere nye arbeidsplasser. Disse menneskene skal bo. Intet er bedre enn at de kan bo nært jobben. Det reduserer trafikkproblemene og det reduserer presset på et alt overopphetet boligmarked i hovedstaden.

Skal et IT-senter ha livsvilkår er det maktpåliggende å løse boligproblemet. Da er intet bedre enn å lokalisere en betydelig boligmasse i samme område. Det styrker IT-senteret, det minsker forurensningen og det letter trafikkaoset. Nå har vi nok et inntrykk av at IT-Fornebu spekulerer en del i statssubsidierte boliger.

Og at boligaspektet er viktigere økonomisk i prosjektet enn IT-senteret. Her skulle det ligge an til et kompromiss mellom regjeringen og Arbeiderpartiet/Fremskrittspartiet.

Det er Stortingets og politikernes oppgave å tenke helhetlig. Her har de virkelig en mulighet til å forene god boligpolitikk, kompetansebygging, transportpolitikk og miljøpolitikk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse