Porno/sens

Annonse


Tjener på nettporno

Porno/sens

I fjor bidro pornobransjen i USA med utrolige 5,2 milliarder dollar (nær 40 milliarder kroner) til landets økonomi. Hele 875 millioner dollar (over seks milliarder kroner) av dette beløpet kom fra pornoomsetning via Internett – en del av pornohandelen som er økende, skriver Wired News.

Pornobransjen hevder derfor å representere mange stemmegivere i det amerikanske samfunnet.

Porno i bresjen?
Bransjen hevder dessuten at pornografien bidrar sterkt til å utvikle nye typer teknologi, ikke minst fordi tjenestene den leverer via Internett er svært så populære. Dermed tør leverandørene ta sjansen på å utvikle nye former for teknologi.

Annonse


Eksempelet som brukes hyppigst er streaming av video, eller direkte overføring av video via nettet. Her har pornobransjen vært en aktiv pådriver.

Amerikanske pornografer hevder derfor at bransjen er blitt voksen i den forstand at den forsøker å få bukt med alvorlige problemer som seksuelt misbruk, spredning av HIV og narkotika.

Frihet fra sensur
Alle disse forholdene tatt i betraktning, mener bransjen at den har krav på å bli hørt når den forlanger frihet fra sensur. Videre hevder bransjen at sensur vil kvele pornoindustrien og dermed indirekte bidra til å svekke USAs økonomi.

Spørsmålet er bare hvor mange som er enig i bransjens egne analyser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse