Dell 450 MHz PC

Annonse


Boxer lærer opp Forsvaret

Dell 450 MHz PC

Forsvaret går i disse dager ut med tilbud til alle sine ansatte om kjøp av hjemme-PC. 21 000 ansatte vil få tilbudet, og det er Boxer Technologies som skal levere det interaktive opplæringsprogrammet, skriver Boxer i en pressemelding.

Oberstløytnant Harald Sander van der Laak regner med at mellom 40 og 60 prosent av Forsvarets ansatte vil benytte seg av tilbudet, hvilket skulle gi en pekepinn på hva et slikt oppdrag er verdt for Boxer Technologies.

Svensk LO
Selskapet er imidlertid vant til å håndtere store ordre av denne typen. Boxers mulitimediabaserte opplæringsprogrammer ble blant annet kjøpt inn da svensk LO gikk ut med et tilsvarende tilbud til sine medlemmer.

Annonse


Hittil er det solgt over 50.000 PC-er med opplæringsprogram fra Boxer gjennom svensk LO.

Ingen skatt
Boxers opplæringsprogrammer er enkle og velegnet til selvstudium. Billy Johansen som er sjef for Forsvarets fjernundervisning sier at læreprogrammene passer godt inn i Forsvarets hjemme-PC-konsept og ønsket om å gi minimumsopplæring i bruk av IT til alle ansatte.

Opplæring er dessuten en av forutsetningene skattemyndighetene legger til grunn for at man ikke skal fordelsbeskattes ved kjøpe av PC gjennom arbeidsgiver.

Bergesen
Det er også Boxer som står for opplæringsprogrammene når rederiet Bergesen d. y. ASA nå innfører en ny kommunikasjonsløsning på sine skip og kontorer på land.

De multimediabaserte programmene skal gi de ansatte grundig innføring i MS Office og Lotus.

Inne hos rederne
Med dette oppdraget kan det se ut som om Boxer også har klart å etablere seg i rederiverdenen.

Bergesen er det femte rederiet som har gitt Boxer Technologies denne typen oppdrag og flere andre står for tur om vi skal tro en uttalelse fra Asbjørn Johnsen, markedssjef for Boxicon IT-Opplæring.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse