Mobiltelefon

Annonse


Mobiloperatør med advarsel

Mobiltelefon

Politiets bruk av elektroniske spor har vist seg svært effektivt i kampen mot kriminalitet. Men folks protester mot krenkelse av person har endret teleselskapenes praksis.

Utleverte journalist
Ifølge CNET ble en TV-reporters ringedata utlevert til advokater i en mordsak, uten at kunden ble varslet.

Etter protester fra selskapet McGraw-Hill, der de mente praksisen truer reporterens anonyme kilder, har den mobile delen av telegiganten AT&T gitt etter.

Annonse


AT&T sier til CNET at de heretter vil ta alle rimelige skritt for å varsle kunden skriftlig, hvis de er tvunget til å utlevere kundedata.

Varetekt
AT&T sier imidlertid at de ikke vil informere kunden om utlevering i tilfeller hvor dommeren mener at etterforskningen kan bli svekket av å advare kunden.

Telegiganten utleverer informasjon årlig om cirka 15.000 av deres abonnenter ved rettskjennelse.

Til sammenligning utleverer NetCom og Telenor til sammen data om cirka 1.000 kunder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse