Annonse


Styrker IT-Norden

Prosjektet Nordunet2 har til hensikt å utvide bruken av nye Internett-tjenester i de nordiske landene.

Vil ha Nordisk deltagelse
Først og fremst skal fjernundervisning, telemedisin, digitale bibliotek og ulike former for infrastrukturtjenester utvikles.

– Vi ønsker også at nordiske bedrifter deltar i prosjekter, sier Professor Sven Tafvelin ved Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg.

Videreføring av tidlig satsing
Forskningsprosjektet Nordunet2 er en videreføring av en satsing som startet allerede i 1985. Prosjektet den gang resulterte blant annet i det nordiske datanettet Nordunet, et nettverk som knytter sammen de nasjonale forsknings- og utdanningsnettene i Norden.

Annonse


– Etableringen av Nordunet i 1989 har vært en viktig pådriver og årsak til den IT-kompetanse som finnes i de nordiske landene i dag, sier Sven Tafvelin.

Neste generasjon
Nå vil Nordisk ministerråd sikre at kapasiteten i nettet bygges ut, og at Nordunet2 skal ha en rolle også i utviklingen av neste generasjon Internett.

Prosjektet, som løper over 3 år, har en samlet ramme på 30 millioner danske kroner. Det forventes at mellom 20 og 30 ulike delprosjekter vil være igangsatt i løpet av denne perioden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse