Annonse


Elektronisk straff i Sverige

Systemet har vært testet de siste årene. I 1997 gikk 3.800 svensker rundt med fotbøyler, vel halvparten av disse var dømt for promillekjøring.

Bedre enn fengsel
Nylig leverte BRÅ, som er det svenske rådet for å bekjempe kriminalitet, en innstilling til regjeringen der de anbefalte elektronisk overvåking.

– Det er ingen positive effekter av å sette mennesker i fengsel. Fengselsskader er vel dokumenterte. Kan man bruke alternative former for straff så er det bra, sier generaldirektør Ann-Marie Begler i BRÅ.

De fleste som brøt betingelse misbrukte enten alkohol eller narkotika.

Annonse


Bra for samfunnet
I følge Begler gir systemet gevinst for samfunnet.

– Personene kan fortsette sitt arbeide, og de nærmeste rammes i mindre utstrekning, sier Begler.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse