Telefon (tegning)

Annonse


Ulik lov for gratistelefon

Telefon (tegning)

Onsdag skrev ITavisen at Sonofons gratistjeneste for mobilabonnenter (SponsorFon) i Danmark strider mot blant annet personregisterloven. I Norge har Gratistelefonen fått Datatilsynets velsignelse – til tross for at Gratistelefonen registrerer alle som benytter seg av tilbudet.

Registrert i database
Ikke nok med det. I en pressemelding sier Gisle Roll Ludvigsen, adm. direktør i Gratistelefonen, blant annet:

“Alle Gratistelefonens brukere er registrert i vår database. Derfor kan vi fortelle annonsørene akkurat hvem som har hørt deres reklameinnslag, og en annonsør kan rette sin reklame f.eks. bare mot gutter under 20 år, eller forbrukere i et spesielt område i Norge”.

Annonse


Hvordan er det mulig at tilsynelatende det samme tilbudet som er ulovlig i Danmark, mens det i Norge ikke strider mot loven?

Ulikt regelverk
Ifølge Audun Aanås i Datatilsynet er ikke regelverket det samme her i landet som i Danmark.

– Dessuten kan det være at vi er strengere på enkelte områder enn det danskene er, sier Aanås.

I den tillatelsen Gratistelefonen har fått av Datatilsynet går det frem at opplysninger Gratistelefonens brukere oppgir ikke gis til annonsørene som sponser tjenesten.

Aktiv bekreftelse
Dersom en bruker av Gratistelefonen ønsker det kan hun likevel gi beskjed om at annonsøren skal få tilgang til hennes navn og adresse, som Gratistelefonen har i sitt register.

For eksempel: Hvis du får høre en reklame for Redd Barna så kan du taste 1 for å gi pengestøtte eller 2 for å bli Redd Barna-fadder. Deretter taster du for eksempel 3 for gi opplysninger om deg selv til Redd Barna. Det er bare navn og adresser som gis videre.

Poenget her er at brukerne selv aktivt bekrefter at opplysninger kan gis videre.

Telefonkatalogen
Aktiv bekreftelse eller ikke er også kjernen i striden om Telenor skal få lov til å legge ut telefonkatalogens Hvite sider på Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse