Mobilbrygge

Annonse


Blir du dummere av mobilen?

Mobilbrygge

En britisk undersøkelse som nylig ble presentert, viser at mobiltelefonbrukere reagerer fire prosent raskere på ja/nei spørsmål enn personer som ikke har blitt utsatt for telefonens mikrobølger.

Alvorlige konsekvenser
Tidligere presenterte undersøkelser har konkludert med at mobiltelefonbruk kan ha alvorlige konsekvenser som for eksempel at man mister hukommelse, at hjernen varmes opp og at man kan bli alvorlig plaget med hodepine ved mobilbruk.

Fra 1. januar i 2001 kan det komme en lov om at mobiltelefoner skal merkes med en advarsel.

Annonse


Begrense bruken
Bakgrunnen for denne loven er at EU-kommisjonen mener allmennhetens eksponering av mobiltelefoner bør begrenses for å forhindre eventuell helserisiko.

Denne advarselen skal baseres på vitenskapelige resultat som er kjent.

Må godkjennes
Før loven om advarsel på mobiltelefonene settes i verk må den først godkjennes av EU-parlamentet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse