Annonse


For dyrt med mobil

Samtaleprisene for mobiltelefoni er høyere i Sverige sammenlignet med det øvrige Norden. Prisene har også stort sett vært uforandret siden 1995. Dette tyder på at konkurransen ikke fungerer, mener altså de svenske myndighetene.

Kartlegge og analysere
Sammen har de tre institusjonene etablert en arbeidsgruppe som skal kartlegge og analysere problemene, og komme med forslag til tiltak for å bedre situasjonen, heter det i en felles pressemelding.

Spørsmål som skal behandles er blant annet den informasjonen som mobiloperatørene gir sine kunder, og i hvilken grad abonnementsbindingen hemmer konkurranse.

Det svenske post- og teletilsynet, forbrukerrådet og konkurransetilsynet skal ha sin felles granskning klar den 31. oktober i år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse