Porsgrunn byvåpen

Annonse


Spar 75 prosent på e-innkjøp

Porsgrunn byvåpen

– Kostnadene til ordre og fakturering i en middelstor kommune med 17.000 innbyggere, kan beløpe seg til 20-40 millioner kroner årlig, sier disponent Roar Fundingsrud hos IBM.

– E-innkjøp kan redusere det 5-10 millioner, sier han. Telias erfaringer fra svenske kommuner viser tilsvarende reduksjoner. Løsningen er ledende i Europa.

EDI og Internett
E-innkjøp baserer seg på at kommunene inngår rammeavtaler med de viktigste leverandørene sine.

Annonse


Telia og IBM lager en produktdatabase med alle produkter fra de aktuelle leverandørene. Leverandørene er tilkoplet via EDI, mens kommunene bruker Internett. EDI-integratoren Amtrix fra det svenske selskapet Frontec sørger for å kople systemene sammen i et sikkert nett, mens handelen foregår med programvaren Net.Commerce fra IBM og nettleser.

55.000 fakturaer i Porsgrunn
Porsgrunn kommune handler for over 180 millioner kroner, og behandler 55.000 fakturaer i året.

– Vi har over 2.500 leverandører, men rammeavtale bare med 30, forteller innkjøpssjef Eilev Grave til ITavisen.

Bedre kontroll
Når pilotprosjektet starter i april, håper kommunen etterhvert å oppnå enklere innkjøpsrutiner, bedre kontroll og reduserte kostnader.

– Prosjektet gir oss en kjærkommen anledning å gjennomgå og forbedre alle våre rutiner, sier han.

Rekvisita og medisinsk utstyr
Kommunen er nå i ferd med å implementere innkjøpsmodulen fra Agresso. Den andre e-innkjøpspiloten Ski sykehus, bruker regnskapssystemet CA Masterpiece. E-innkjøp skal også kunne interegeres med Movex, SAP, Oracle og andre økonomisystemer.

Prøvedriften omfatter innkjøp av kontorrekvisita, storhusholdningsartikler og medisinsk utstyr. I første omgang skal fem leverandører delta i prosjektet.

Engasjerer storbedrifter
Firmaet Nordisk Elektronisk Distribusjon (NED) er også prosjektdeltaker. Deres oppgave er å markedsføre løsningen ovenfor leverandørene.

NED er i ferd med å trekke inn pilotleverandører fra innkjøpsorganisasjonen ISAL. Den omfatter storbedrifter som ABB, Alcatel, Borregaard, Dyno, Mustad, Nera, Norske Skog, Peterson Gruppen og Trelleborg.

Komplette produktdatabaser
Kommunene betaler en avgift per transaksjon når de bruker systemet, men utviklingskostnadene dekkes av IBM og Telia Electronic Commerce som nå kjører prøvedrift i to av Sveriges største kommuner.

I Norge styres systemet fra IBMs driftssentral på Hamar. Her ligger også DNP (Den norske Produktbanken) som omfatter sykehusutstyr, og NOBB (Norsk Byggvarebase).

– IBM vil bygge opp flere slike produktdatabaser, slik at alle varer og tjenester blir tilgjengelige fra ett og samme sted, sier Roar Fundingsrud hos IBM.

Kommune på nett
Porsgrunn kommune har for øvrig valgt å satse på å formidle kommunal informasjon via Internett. I mars ble det registrert 180 000 treff på kommunnens nettsted, eller 45 000 treff hver eneste uke.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse