Annonse


Nekter å senke teleprisene

Tele Danmark anker et vedtak om priskutt.

– Vi ønsker å få avklart nøyaktig hva reguleringen innebærer, heter det i en melding fra konsernet.

Kuttes med syv prosent
Telestyrelsen, som tilsvarer Post- og teletilsynet i Norge, fattet i februar et vedtak om at Tele Danmark i løpet av de neste to årene skal kutte priser på sine tjenester med mellom fire og syv prosent.

Telestyrelsen har sammenlignet prisutviklingen på teleytelser, både nasjonalt og internasjonalt, melder den danske næringsavisen Børsen.

Annonse


Levekostnader?
Nå forlanger Tele Danmark en avklaring på om det er nominelle priser som skal sammenlignes, eller om en også skal trekke inn levekostnadene i landene som det blir sammenlignet med.

Selskapet ønsker også en avklaring på om en ved sammenligning kan basere seg på valutakurser en enkelt dag, eller om en heller skal sammenligne med gjennomsnittskursen over en lengre periode.