Annonse


Krig mot IT-Fornebu

Forsøker næringsminister Lars Sponheim å trosse Stortingets vilje? Spørsmålet stilles av flere folkevalgte.

Advarsel
Nærings- og handelsminister Lars Sponheim gikk på et nederlag i Stortinget angående IT-Fornebu 25 februar. Etter dette ble det nedsatt et hurtigarbeidende utvalg ledet av rektor Emil Spjøtvoll ved NTNU. Spjøtvoll advarte før avstemmingen i Stortinget om faren for å tappe resten av landet for ressurser.

Mandag legges denne rapporten frem. Komiteen har sett på de krav og retningslinjer til et IT-senter på Fornebu som en kan stille og som følger vilkårene Stortinget har gitt. Både i Høyre og Arbeiderpartiet stilles det nå spørsmål om komiteen har holdt seg innenfor rammene.

Konklusjon
Her er noen av konklusjonene i rapporten som legges frem senere i dag:

Annonse


 • Et IT-senter på Fornebu skal ikke bli en konkurrent til eksisterende forsknings- og næringsparker. Staten må støtte regionale sentre.
 • Kvaliteten på senteret er det viktigste, ikke størrelsen. Utdanningsaktiviteten må øke i samme grad som næringsvirksomheten øker.
 • Boligbygging er ikke en viktig del av IT-Fornebu. Det foreslås å bygge boliger for 25-30 gjesteforskere og 200 hybler til studenter.
 • Staten skal kun feste bort områder til virksomheter som er utviklings- og forskningsbasert. Dette gjelder også bedrifter.
 • Inntektene for slag av eiendommer skal gå til et nasjonalt IT-fond. Midlene skal brukes til forskning.
 • Terminalbygget på Fornebu er ikke velegnet til undervisning.
 • Det slås også fast at Internett ikke er et alternativ til fysisk lokalisering for å lage et nyskapende miljø.

  Regjeringen skal etter planen beslutte hvem som skal få ansvaret for å utvikle og gjennomføre planene om et IT- ogkunnskapssenter på Fornebu innen 1. juni.

  Spjøtvoll-utvalgets innstilling vil bli lagt ut på: odin.dep.no/nhd/1999/fornebu.html

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse