Fjærvoll, Dag Jostein

Annonse


Norsk tele bekymrer EU

Fjærvoll, Dag Jostein

Det er en pressemelding fra EFTA som forteller at ESA, EFTAs overvåkningsorgan, stiller spørsmålstegn ved uavhengigheten til det norske reguleringsverket for telekommunikasjon.

Bekymring
Overvåkningsorganet har den 24. mars sendt et notat til norske myndigheter der de ber om kommentarer til organets bekymring over uavhengigheten for Samferdselsdepartementet som øverste regulerende organ for visse forhold innen telesektoren, og samtidig eier av Telenor.

EFTAs overvåkningsorgan vil på bakgrunn av de kommentarer man får fra norske myndigheter avgjøre om man vil gå videre med forholdet, heter det i meldingen.

To måneder frist
Informasjonssjef Ivar Torvik i Samferdselsdepartementet sier til ITavisen at henvendelsen fra ESA har en svarfrist på to måneder, men det er mulig at departementet svarer før fristen er utgått.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse