Annonse


Nato i krig med Telenor?

Det er ikke bare Serbia og Kosovo-provinsen som er mål for Natos bombefly og krysserraketter. Også kommunikasjonsinstallasjoner og militære mål i republikken Montenegro blir bombet. Montenegro er fremdeles med i Jugoslavia og kommunikasjonsanlegg i den lille republikken kan derfor ha militær betydning.

Natos fiender
Dermed havner man i den merkelige situasjon at norske Telenor i praksis blir en av Natos fiender i Kosovo-krigen. Telenor er nemlig største aksjonær i GSM-operatøren ProMonte GSM.

Dette er en av de minste GSM-operatørene Telenor har eierandeler i, med sine 27.000 abonnenter.

Alt intakt
– Vi har foreløpig fått beskjed fra Montenegro om at alt vårt utstyr er intakt, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor til ITavisen fredag ettermiddag.

Annonse


– Vi vet at kommunikasjonsutstyr er et bombemål, men frem til nå har vi inntrykk av at dette først og fremst gjelder utstyr i Serbia. Montenegro er fremdeles ikke berørt. Men vi er i høyeste grad oppmerksom på forholdet og vi holder det under oppsikt. Vi tok jo også på forhånd den forholdsregel at den eneste norske ansatte ved ProMonte, Svein Martin Pedersen, på forhånd hadde dradd fra Montenegro til Dubrovnik – og akkurat nå er han hjemme i Norge, sier Melgaard.

Kommunikasjonsanlegg
Rapporter fra krigsområdet sier at en rekke kommunikasjonsanlegg i Serbia og Kosovo allerede er angrepet, blant annet TV-sendere og militære kommunikasjonssentere.

Fra Montenegro rapporteres det først om fremst om angrep på militære mål, både i nærheten av hovedstaden Podgorcia og andre steder i landet.