Lou Gerstner

Annonse


IBM hevder at PC-en er død

Lou Gerstner

Avtalen med EMC går ut på at IBM skal fortsette å levere disker til de meget etterspurte Symmetrix lagringssystemene som EMC selger. Alliansen innebærer også krysslisensiering av patenter. EMC bruker Motorola Power PC-prosessorer i Symmetrix, men mange venter at de etterhvert vil bruke Power PC fra IBM.

Allianse med Dell
IBM har problemer med PC-lønnsomheten, men vil bli storleverandør av elektroniske komponenter. EMC-avtalen er den andre gigantalliansen Big Blue har inngått denne måneden.

Tidligere i mars allierte de seg med Dell Computer, for å levere lagringsenheter, nettverksutstyr, skjermer og halvledere for totalt 124 milliarder kroner over flere år.

Annonse
8,5 milliarder i fortjeneste!
Alliansepartneren EMC har stor suksess med sine Symmetrix lagringssystemer. På 7 år har de 12-doblet omsetningen til 42 milliarder kroner, 31-doblet fortjenesten til 8,5 milliarder.

EMC er en av de aller mest lønnsomme amerikanske bedriftene.

12-dobling i Norge
– Det paradoksale er at vi kjøper disker fra én IBM-avdeling, samtidig som vi konkurrerer med andre om å levere lagringssystemer, sier daglig leder Per Yngland hos EMC i Norge.

De største Symmetrix-systemene står hos Telenor, Statoil, Storebrand, DnB, Kværner, Rikstrygdeverket og Kreditkassen. I Norge har EMC økt omsetningen fra 10 millioner kroner i 1996 til 120 millioner i 1998.

PC-en er død!
IBM vokser i alle markeder unntatt PC-er. Der går det dårlig. I fjor tapte selskapet nærmere 7,5 milliarder kroner på denne delen av virksomheten. IBM-sjefen Lou Gerstner påstår nå at PC-epoken er omme.

Gerstner mener at det nå er nettverkene som definerer applikasjonsutviklingen og som avgjør hva slags utstyr kundene vil kjøpe.

IBM Microelectronics
IBM vil antakelig sette bort PC-produksjonen til underleverandører. Selv vil de blant annet satse på elektroniske komponenter.

IBM Microelectronics er storprodusent av prosessorer til alt fra mobiltelefoner, til Macintosh, nettverksutstyr og satellitter. Både EMC og Dell kan komme til å kjøpe PowerPC-brikker fra IBM.

IBM trenger bare å skru opp farten til samlebåndene i sine fabrikker, for at pengemaskinen skal akselerere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse