2000

Annonse


Dekker ikke 2000-skader

2000

I stedet for å dekke bedriftenes utgifter i forbindelse med tusenårsskiftet foreslår Norges Forsikringsforbund at NHO etablerer sin egen år 2000-forsikring, melder Dagens Næringsliv.

Både NHO og bedrifter i enkelte bransjer reagerte da Norges Forsikringsforbund i fjor høst slo fast at år 2000-skader i norske bedrifter ikke vil bli dekket av forsikringen.

Ikke til å rikke
NHO vil at forsikringsselskapene skal dekke skader dersom en bedrift har gjort alt man kan forvente, men likevel blir rammet av uforutsette år 2000-skader. Men forsikringsselskapene er ikke til å rikke.

Annonse


Ifølge Forsikringsforbundet informasjonssjef Stein Haakonsen vil innføring av kriterier som åpner for dekning av år 2000-skader “fjerne trykket” som bidrar til at bedriftene bruker tid og penger på å utrydde år 2000-problemet.

Ga beskjed i tide
Dessuten hevder forbundet at forsikringsselskapene ga beskjed om reglene for at år 2000-skader så tidlig at næringslivet har fått mulighet til å fullføre dataryddingen i tide.

Til gjengjeld vil forsikringsbransjen hjelpe NHO til selvhjelp.

Internt forsikringsselskap
– Vi har tilbudt vår kompetanse for å etablere en skadeutligningspool i NHO, sier Haakonsen til Dagens Næringsliv.

Det vil i praksis si at NHO selv setter opp et internt forsikringsselskap for år 2000-skader der bedriftene står solidarisk ansvarlig for tap i bedriftene.

Annonse