Annonse


Vil skille ut Telia Norge

Konkurransetilsynet i Norge har vurdert fusjonen mellom Telia og Telenor og kommet frem til at sammenslåingen av det to bedriftene vil svekke konkurransen i det norske telemarkedet hvis ikke Telias virksomhet i Norge blir videreført av et uavhengig selskap.

I tråd med bransjen
Mange har ventet på hvilken stilling Konkurransetilsynet vil ta til fusjonsplanene mellom Telia og Telenor. I mange norske telemiljøer har det vært en almen oppfatning at den eneste måten å sikre fortsatt konkurranse på, er ved å skille ut Telias norske virksomheter i et uavhengig selskap.

Nå har også Konkurransetilsynet tatt dette standpunktet.

Rapport
Det er i en rapport til Arbeids- og administrasjonsdepartementet at Konkurransetilsynet fremlegger sitt syn på saken.

I sine vurderinger tar Konkurransetilsynet utgangspunkt i at Telenor i dag har en dominerende posisjon i de fleste deler av det norske telemarkedet. Telenor er dominerende både i privat- og bedriftsmarkedene, og selskapet kontrollerer tilgangen til sluttbrukerne i fastnettet.

Tilsynet konkluderer med at en eventuell fusjon ytterligere begrenser konkurransen i de deler av det norske markedet for telekommunikasjon der begge selskapene i dag har virksomhet.

Nest størst
Telia Norge er den nest største tilbyderen av teletjenester i de fleste deler av det norske markedet for telekommunikasjon. Fusjonen innebærer at de to største aktørene i både privat- og bedrifts-markedet for tele-kommunikasjonstjenester og internett, med unntak av mobiltelefoni, slår seg sammen.

I mobil-telefonimarkedet er NetCom en viktig utfordrer til Telenor Mobil, men også her er Telia en potensiell konkurrent gjennom en ubenyttet konsesjon til utbygging av et GSM1800-nett.

Etableringsbarrierer
Konkurransetilsynet har funnet at det er betydelige etableringsbarrierer i telekommunikasjonsmarkedene i Norge.

Dette forsterker de konkurransemessige virkningene av at Telias og Telenors virksomheter i Norge eventuelt slås sammen.

Uavhengig selskap
Konkurransetilsynet mener at eventuelle effektivitetsgevinster ved fusjonen ikke avhenger av selskapenes overlappende aktivitet i det norske markedet.

På denne bakgrunn påpeker tilsynet at dersom Telias virksomhet i Norge blir videreført av et uavhengig selskap, vil konkurransen i markedet kunne opprettholdes uten at effektivitetsgevinstene ved fusjonen påvirkes i vesentlig grad.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse