Annonse


Jernbane-avtale for ElTele

Fredag ga regjeringen Jernbaneverket fullmakt til å inngå en avtale med teleselskapet ElTele Vest om leie av fiberkabelkapasitet på strekningen Stavanger – Bergen, melder Samferdselsdepartementet.

20 års avtale
Leieavtalen vil gi Jernbaneverket adgang til å disponere seks fibre i 20 år på denne strekningen. Leiebeløpet er satt til seks millioner kroner for det første året og deretter tre millioner kroner per år i 14 år.

For de fem siste årene skal det ikke betales leie. Totalt har avtalen en ramme på 48 millioner kroner.

Kan leie ut
I pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet heter det at Jernbaneverket får et telenett som kan bli mer attraktivt for utleie av ledig overskuddskapasitet. Dette vil igjen kunne gi Jernbaneverket økte inntekter fra utleie av ledig telekapasitet.

Annonse


Avtalen betyr også at Jernbaneverket får et sammenhengende overføringsnett mellom Jernbaneverkets egne telenett langs Sørlandsbanen og Bergensbanen.

Dette vil gi større valgfrihet i tilfelle brudd i overføringen i telenettene langs en av de to jernbanestrekningene, og vil dermed legge til rette for en mer stabil togdrift på både Sørlands- og Bergensbanen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse