Annonse


1,25 per min. i hele Europa

En fast takst på 0,15 euro, eller om lag kr 1,25 i minuttet er prisen man må betale for å ringe fra Tyskland til 15 land i Europa hvis man bruker Esprits nett. Dermed er den internasjonale telekonkurransen for alvor kommet til Europa.

Amerikansk modell
I USA resulterte et tilsvarende tilbud fra Sprint på begynnelsen av 90-tallet til en total restrukturering av alle operatørenes priser.

De fleste amerikanske operatører tilbyr i dag samtaler i Nord-Amerika til 10 – 12 cent pr minutt, slik at ingen amerikanske telefonabonnenter i dag behøver betale mer enn 90 øre for å ringe til andre amerikanere.

Norge
Norske Telenor-abonnenter må i dag betale mellom kr 1,10 og kr 2,65 pr. minutt når man ringer til Europa, mens Tele2 og Telia opererer med lavere priser.

Annonse
Et slikt tilbud ville altså gjort det billigere også for norske telefonabonnenter å ringe til Europa; i tillegg til at det ville bli enklere å ha kontroll over teleregningene.

Resten av Europa kommer
Esprit tilbyr i første omgang disse prisene til sine tyske abonnenter, siden selskapet har et godt utbygget telenett i landet og siden konkurransen på innenlandstelefoni er i ferd med å hardne til.

Esprit har imidlertid til hensikt å tilby tilsvarende takster fra en rekke europeiske land i løpet av året. De kan gjøre dette fordi selskapet har inngått et samarbeid med jernbaneverkenes teleleverandør Hermes Europe Railtel, og de har dermed et godt utbygget nett i mesteparten av verdensdelen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse